Bærekraft

Bærekraft


Stansefabrikken Home AS forplikter seg til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og redusere miljøpåvirkning forbundet med våre aktiviteter. Vårt mål er å ta vare på miljøet og menneskene, samtidig som vi skaper verdi, vekst og innovasjon.

Ved å integrere bærekraftige tenkemåter i alle ledd av vår virksomhet, ønsker vi å oppnå en organisasjon hvor våre ansatte, kunder og leverandører kan trives og vokse. Sammen skal vi jobbe mot et felles mål: en bedre og mer bærekraftig fremtid.Stansefabrikkens innsats for bærekraft


Dette har vi gjort i 2023


2023 har vært et nøkkelår for Stansefabrikken konsernets arbeid med å kombinere industriell fremgang, med miljøansvar. Vår bærekraftsrapport beskriver vårt engasjement for miljøansvar og driftsforbedringer.

  Last ned vår bærekraftsrapport - 2023

Klare planer for bærekfraft


Vår tilnærming fokuserer på konkrete planer for å redusere vår miljøpåvirkning og samtidig forbedre den generelle trivselen til våre ansatte. Rapporten beskriver våre strategiske tiltak, og viser vår dedikasjon til å gjøre reell og målbar fremgang.

Miljøtiltak


Vi investerer aktivt i fornybar energi, forbedrer prosessene våre for å øke effektiviteten og implementerer prosedyrer for avfallsreduksjon. Disse tiltakene fokuserer på å kutte våre karbonutslipp og optimalisere energibruken på tvers av våre internasjonale operasjoner.

Prioritere ansattes trivsel og velferd


 I tillegg til miljøinnsatsen prioriterer vi trivsel, velferd og utvikling for våre ansatte. Opplæring, helse og sikkerhet og en forpliktelse til et inkluderende arbeidsmiljø står sentralt i vår tilnærming 

Veien videre


Etter hvert som vi beveger oss fremover, vil vårt fokus på forbedret bærekraftspraksis fortsette å vokse. Vi jobber dedikert med å fremme våre miljømessige og sosiale bidrag. Vi streber etter å møte forventningene til våre interessenter og sikre vår kollektive fremtid.

For en fullstendig oversikt over vårt bærekraftarbeid og våre planer fremover, se vår komplette bærekraftsrapport for 2023.